Община Царево заема югоизточната част на България. Намира се на 65 км. източно от Бургас по магистралния път Е87. С многообразието на забележителности от различен характер (природни, исторически, архитектурни и други) община Царево се очертава като една от най-атрактивните общини по южното черноморие. Уникалното съчетание на море, планина и реки, екзотична растителност и многообразие на животински и растителни видове, ведно с традициите и автентичната странджанска култура и обичаи, предоставят разнообразни възможности за туризъм.