Цените само за нощувка валидни до 30.06.2006 год. и от 01.09.2006 год.

Вид помещение

За Българи

За Чужденци

Стая с две легла

По договаряне

По договаряне

Стая с три легла

По договаряне.

По договаряне

Апартамент (5 легла)

По договаряне.

По договаряне

 

Цените само за нощувка валидни от 01.07.2006 год. и до 10.07.2006 год.

Вид помещение

За Българи

За Чужденци

Стая с две легла

По договаряне

По договаряне

Стая с три легла

По договаряне

По договаряне

Апартамент (5 легла)

По договаряне

По договаряне

 

Цените само за нощувка валидни от 10.07.2006 год. и до 15.08.2006 год.

Вид помещение

За Българи

За Чужденци

Стая с две легла

По договаряне

По договаряне

Стая с три легла

По договаряне

По договаряне

Апартамент (5 легла)

По договаряне

По договаряне

 

Цените само за нощувка валидни от 15.08.2006 год. и до 01.09.2006 год.

Вид помещение

За Българи

За Чужденци

Стая с две легла

По договаряне

По договаряне

Стая с три легла

По договаряне

По договаряне

Апартамент (5 легла)

По договаряне

По договаряне

 

Закуска - По договаряне